Harmonogram robót

laptopHarmonogram robót pozwala w przystępny sposób przedstawić czas trwania poszczególnych zadań, składających się na każdy etap budowy. Rozwiązanie to znacznie ułatwia organizację pracy, zwłaszcza jeśli inwestycja zakłada współpracę kilku firm budowlanych.

 

Co powinno znaleźć się w harmonogramie robót?

W harmonogramie uwzględniamy każdy rodzaj prac wraz ze szczegółowym opisem, datą rozpoczęcia i czasem trwania. Ponadto bierzemy również pod uwagę rodzaj potrzebnego sprzętu oraz materiałów wraz z wyliczeniem niezbędnych ilości. Dzięki temu można z odpowiednim wyprzedzeniem zadbać o rezerwację i zakup wszystkich istotnych elementów. Plan prac budowlanych możemy rozszerzyć o inne informacje dodatkowe. Wiele zależy od stopnia skomplikowania inwestycji, dlatego ostateczny zakres harmonogramu ustalamy indywidualnie z każdym klientem.

 

Kto skorzysta z harmonogramu robót?

Profesjonalnie opracowany harmonogram robót będzie przydatny zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy oraz kierownika budowy. Zlecający prace będzie mógł w łatwy sposób kontrolować postępy oraz zamawiać materiały adekwatnie do zapotrzebowania. Firma budowlana z kolei zyska wiedzę, jak rozplanować moce przerobowe, na jaki okres zarezerwować niezbędny sprzęt oraz w jakim terminie zaplanować dostawy materiałów.