Kosztorysy powykonawcze

kask i pieniądzeKosztorys powykonawczy powstaje nie przed, ale już po zakończeniu budowy. Jest to swego rodzaju zestawienie poniesionych wydatków, ponieważ tworzymy go na podstawie rzeczywistych kosztów związanych z zakupem materiałów, wynajmem sprzętu i robocizną. Bierzemy wówczas pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i dzienniku budowy. Podstawą do stworzenia takiego kosztorysu są także faktury VAT związane z inwestycją oraz umowa podpisana pomiędzy inwestorem a firmą budowlaną. 

 

Co powinien zawierać kosztorys powykonawczy?

Kosztorys powykonawczy uwzględnia wszystkie koszty. Dzielimy go na poszczególne etapy – stan zerowy, stan surowy zamknięty i otwarty oraz prace wykończeniowe i instalacyjne. Oczywiście ostateczny zakres ustalamy adekwatnie do konkretnej inwestycji. Szczegółowo opisujemy wszystkie podjęte przez wykonawcę działania, tak aby inwestor dokładnie wiedział co wchodzi w skład kalkulacji.

 

Do czego jest potrzebny kosztorys powykonawczy?

Taki dokument najczęściej jest potrzebny w sytuacjach, kiedy we wstępnym etapie rozmów nie powstał kosztorys ofertowy. Zwykle dzieje się tak z uwagi na trudności w określeniu dokładnego zakresu robót jeszcze przed przystąpieniem do realizacji zlecenia. Bardzo często teki rodzaj kosztorysu budowalnego jest też niezbędny, kiedy inwestycja została rozszerzona o dodatkowe prace lub też wdrożono zmiany w zakresie technologii. Takie podsumowanie jest podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy.