Kosztorysy inwestorskie

szkicowanie planu ołówkiemKosztorys inwestorski powstaje jeszcze przed zleceniem robót budowlanych konkretnym podmiotom zewnętrznym. Jak sama nazwa wskazuje, jego przedłożenie leży po stronie inwestora. Celem takiego dokumentu finansowego jest przeanalizowanie cen rynkowych poszczególnych składowych i dokładne oszacowanie budżetu budowy.

 

Jakie są kluczowe elementy kosztorysu inwestorskiego?

Kosztorys inwestorski, opracowany przy współpracy z naszym biurem, zawiera wszystkie niezbędne elementy, takie jak:

  • strona tytułowa wraz z istotnymi informacjami dotyczącymi inwestycji,
  • ogólna charakterystyka planowanych robót wraz ze specyfikacją techniczną,
  • przedmiar robót,
  • kalkulacja uproszczona,
  • tabela wartości elementów scalonych.

Dokument dzielimy na poszczególne etapy budowy, dzięki czemu wszystkie informacje są przekazane w sposób przejrzysty i jednoznaczny. Uwzględniamy pełny zakres prac wraz z określeniem technologii oraz rodzajów i ilości materiałów.

 

Dlaczego warto zlecić opracowanie kosztorysu inwestorskiego?

Przede wszystkim kosztorys inwestorski pozwala poznać rzeczywistą wysokość kosztów planowanej inwestycji, a tym samym zweryfikować, czy osoba chcąca zlecić prace budowlane posiada wystarczające zaplecze finansowe. Ponadto na podstawie tego rodzaju dokumentacji inwestor może ubiegać się o środki z budżetu państwa lub w ramach umowy kredytowej z wybranym bankiem. Jest to także ogromna pomoc w trakcie negocjacji z firmami budowlanymi oraz niezbędny element procedury przetargowej.